Privacybeleid

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.
1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

17/F., YAM TZE COMMERCIEEL GEBOUW, 23 THOMSON ROAD, WAN CHAI,
HONG KONG
e-mail: info@personelly.com De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller) te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website
Bij louter informatief gebruik van onze website, dwz als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

Onze bezochte website
Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
Browser gebruikt
Besturingssysteem gebruikt
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting
Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de serviceprovider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify"), voor het hosten en weergeven van de online winkel op de basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde services van Shopify kunnen gegevens ook worden overgedragen aan Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc, Shopify Payments (USA) Inc of Shopify (USA) Inc als onderdeel van verdere verwerking namens ons. In het geval dat gegevens worden overgedragen aan Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Ga voor meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify naar de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.
Verdere verwerking op andere servers dan de bovengenoemde van Shopify vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek wordt herkend (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. De duur van de respectieve cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO in het geval van gegeven toestemming, of in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor elke browser via de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact met ons opnemen
Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Welke gegevens worden verzameld in het geval van het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die dit tegenspreken.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
Overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. b DSGVO, persoonlijke gegevens worden verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor het uitvoeren van een contract of het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na volledige uitvoering van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijke toegestaan ​​verder gebruik van gegevens werd door ons voorbehouden.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct marketing doeleinden
7.1 Aanmelding voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u pas een e-mailnieuwsbrief sturen nadat u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin we u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op een passende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. een DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren . De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u via de nieuwsbrief op een reclamemanier aan te spreken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Na uitschrijving wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u informeren u in deze verklaring.

7.2 Verzenden van de e-mailnieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten, zoals die welke reeds zijn gekocht, uit ons assortiment per e-mail. Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Duitse wet op de oneerlijke concurrentie (UWG) hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit opzicht vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, worden er geen e-mails door ons verzonden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen transportkosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

7.3 Nieuwsbriefverzending via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener "Klaviyo", 225 Franklin St, Boston, MA 02110, USA (http://www.klaviyo.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de registratie hebt opgegeven voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een nieuwsbriefsysteem dat effectief is in reclame, veilig en gebruiksvriendelijk. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden verzonden naar een server van Klaviyo in de VS en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons de nieuwsbrief te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming en in het bijzonder niet door te geven door aan derden.

U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/legal/privacy-policy

7.4 Nieuwsbriefverzending via Omnisend

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener Omnisend (Soundest Ltd., Unit a3, Gateway Tower, 32 Western Gateway, London E16 1YL, Verenigd Koninkrijk), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief hebt opgegeven . Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief reclame-, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert ten behoeve van het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Omnisend in de EU.

Omnisend gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrieven te verzenden en statistisch te evalueren. Voor de evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel die op onze website zijn opgeslagen. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Ook wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en zijn niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers. Als u bezwaar wilt maken tegen de gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Bovendien mag Omnisend deze gegevens zelf gebruiken in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO vanwege het eigen legitieme belang bij het ontwerpen en optimaliseren van de dienst in overeenstemming met de vraag, evenals voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. Omnisend gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

Met Omnisend hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten waarin wij Omnisend verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

U kunt het privacybeleid van Omnisend hier bekijken: https://www.omnisend.com/privacy

8) Gegevensverwerking voor orderverwerking
8.1 - Overdracht van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie
Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden in te dienen via een uploadfunctie. Daarbij wordt het ingediende afbeeldingsmotief gebruikt als sjabloon voor de personalisatie van het geselecteerde product.
Met behulp van het uploadformulier op de website kan de klant een of meer beeldbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, gecodeerde gegevensoverdracht. Vervolgens registreren, bewaren en gebruiken we de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product zoals gedefinieerd in de respectieve servicebeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover in de volgende paragrafen expliciet geïnformeerd. Een verdere overdracht vindt niet plaats. Indien de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonsgegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het doel uw online bestelling te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO. Na de definitieve verwerking van de bestelling worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

8.2 Voor het verwerken van uw bestelling werken wij samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van de contractafwikkeling, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hieronder expliciet hierover. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is art. 6 (1) verlicht. b DSGVO.

8.3 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten te voldoen, werken wij samen met externe verzendpartners. We geven uw naam en uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor de levering van goederen Art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO.

8.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Apple Betalen
Als u kiest voor de betalingsmethode "Apple Pay" van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de "Apple Pay"-functie van uw eindapparaat met iOS, watchOS of macOS door een met "Apple Pay" gedeponeerde betaalkaart in rekening te brengen. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn geïntegreerd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Voor het vrijgeven van een betaling is daarom de invoer van een vooraf door u gedefinieerde code en de verificatie door middel van de "Face ID"- of "Touch ID"-functie van uw eindapparaat vereist.
Ten behoeve van de betalingsverwerking wordt de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in versleutelde vorm aan Apple doorgegeven. Apple versleutelt deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. De encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waarmee de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is uitgevoerd, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de bronwebsite om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. b DSGVO.
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is afgerond. Anonimisering elimineert volledig elke verwijzing naar individuen. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere producten en diensten van Apple te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop via Safari op Mac te voltooien, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat u persoonlijk kan identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in uw iPhone-instellingen. Ga naar 'Wallet & Apple Pay' en verwijder het vinkje bij 'Betalingen op Mac toestaan'.
Ga voor meer informatie over Apple Pay-privacy naar het volgende webadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Betalen
Als u kiest voor de betalingsmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de applicatie "Google Pay" van uw mobiel apparaat met minimaal Android 4.4 ("KitKat") en uitgerust met een NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is gedeponeerd bij Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Voor de vrijgave van een betaling via Google Pay van meer dan € 25,- is de voorafgaande ontgrendeling van uw mobiele eindapparaat door de betreffende ingestelde verificatiemaatregel (zoals gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon) vereist.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek toegewezen transactienummer naar de bronwebsite, waarmee een voltooide betaling wordt geverifieerd. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddelen die in Google Pay zijn gedeponeerd, maar wordt aangemaakt en verzonden als een eenmalig geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om de betalingstransactie te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door afschrijving van het betaalmiddel dat bij Google Pay is gedeponeerd.
Voor zover bij de beschreven overdrachten persoonsgegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. b DSGVO.
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde transactiespecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt uitgevoerd. Dit omvat de datum, tijd en bedrag van de transactie, locatie en beschrijving van de handelaar, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten geleverd door de handelaar, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper of de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigd belang bij een correcte facturatie, verificatie van transactiegegevens en optimalisatie en functioneel onderhoud van de Google Pay-dienst.
Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google is verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-diensten.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
-Klarna
Als u een Klarna-betalingsservice selecteert, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de verwerking van de betaling mogelijk te maken, uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) evenals gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, leveringstype) worden doorgestuurd naar Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd in overeenstemming met Art. 6 alinea. 1 verlicht. een DSGVO tijdens het bestelproces. Hier kunt u zien aan welke kredietbureaus uw gegevens mogen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Indien scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke of naar Klarna. Klarna blijft echter gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwerken, indien van toepassing, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's privacybeleid voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de /privacy
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
afgehandeld.
- PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling op afbetaling" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22 -24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. b DSGVO en alleen voor zover nodig voor betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "afbetaling" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan kanswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.
- Shopify-betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betaalmethode kiest die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de technische dienst provider Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de door u verstrekte gegevens tijdens het bestelproces doorgeven, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode , creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy
Informatie over gegevensbescherming over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- ZACHT
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie doorgeven , samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) verlicht. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafhandeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9) Contact opnemen met de taxatieherinnering
Waarderingsherinnering door Loox
Voor zover u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. a DSGVO, zullen wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, andere eerder verzamelde klantgegevens doorgeven aan de beoordelingstool Loox, een dienst van Loox Online Ltd, Rehov Har Sinai 2, 6581602 Tel Aviv-Yafo, Israël ("Loox" ), zodat het u per e-mail een beoordelingsherinnering stuurt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke of naar het beoordelingsplatform.
Voor de doorgifte van gegevens aan Loox in Israël wordt het adequate niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Met Loox hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Loox verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan hier worden bekeken: https://loox.io/legal/data_processing_addendum.pdf
Meer informatie over de gegevensbescherming van Loox vindt u op: https://loox.io/legal/privacy_policy_merchants.pdf

10) Onlinemarketing
10.1 Facebook Pixel voor het creëren van Custom Audiences met geavanceerde data-matching (met cookie-toestemmingstool).
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus van uitgebreide data-matching, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook") .
Wanneer een gebruiker op een op Facebook afgespeelde en door ons geplaatste advertentie klikt, wordt op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Vervolgens wordt deze URL-parameter na omleiding in de browser van de gebruiker ingeschreven via een cookie die onze gelinkte pagina zelf plaatst. Bovendien verzamelt deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, die we verzamelen op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie tijdens transacties zoals aankooptransacties, accountlogins of registraties (extended data matching). De cookie wordt vervolgens uitgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook.
Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide data-matching is het voor Facebook enerzijds mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod nauwkeurig te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook Ads") . Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel met geavanceerde data-matching om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op de basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook-pixel met geavanceerde data-matching willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door bij te houden of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website zijn doorgestuurd (zogenaamde "conversie"). Vergeleken met de standaardvariant van Facebook Pixel helpt de uitgebreide functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies vast te leggen.
Alle ingediende gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/ over/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd na het verlenen van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 a DSGVO.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook Pixel kan alleen worden gegeven door gebruikers ouder dan 16 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om toestemming te vragen aan je wettelijke voogden.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen; hierbij kan ook overdracht naar de servers van Facebook Inc. in de VS plaatsvinden. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel" in de "Cookie Consent Tool" die op de website is ingesloten.

10.2 Gebruik van Google Ads-conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, van de conversion tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van advertentiemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op deze manier streven we ernaar om advertenties weer te geven die voor u interessant zijn, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google Ads is geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd op de websites van Google Ads-klanten. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Details over de door Google Ads Conversion Tracking geactiveerde verwerking en de verwerking door Google van gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie via uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen" te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO. Het gebruik van Google Ads kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van Google LLC inhouden. in Amerika.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. een DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11) Retargeting/remarketing/verwijzingsadvertenties
Microsoft-advertenties
Deze website maakt gebruik van de technologie voor het bijhouden van conversies "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft plaatst een cookie op uw computer als u onze website hebt bezocht via een Microsoft Adveristing-advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd.
De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, dwz om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. een DSGVO. Zonder deze toestemming zal Microsoft Advertising niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Microsoft vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Microsoft Advertising Universal Event Tracking
Deze website maakt gebruik van Universal Event Tracking van de Conversion-Tracking-technologie "Microsoft Advertising" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).
Voor het gebruik van Universal Event Tracking bevat elke pagina van onze website een tag die interageert met de door Microsoft ingestelde conversiecookie. Deze interactie maakt het gebruikersgedrag op onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft. Het doel hiervan is dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch kunnen worden geregistreerd en geëvalueerd om de oriëntatie en inhoud van onze aanbiedingen meer op interesses te richten. De tags dienen niet om gebruikers op enig moment persoonlijk te identificeren.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. een DSGVO. Zonder deze toestemming zal Microsoft Advertising niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft Advertising vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, hiermee adverteren wij voor deze website in de zoekresultaten van Google, maar ook op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Hiervoor plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 alinea. 1 verlicht. f DSGVO.
Aanvullende gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee heeft ingestemd dat Google uw internet- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om advertenties die u op internet bekijkt, te personaliseren. Als ze in dit geval bij Google zijn ingelogd terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Tijdens het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. in Amerika.
Details over de door Google Ads Remarketing geactiveerde verwerking en de omgang door Google met websitegegevens vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in van Google te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en het privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. een DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Retargeting-pixel van Pinterest
Op deze website is een pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest")) geïntegreerd. Met behulp van de pixel wordt informatie over het surfgedrag van websitebezoekers kunnen in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd.Voor zover in deze context ook persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De informatie kan worden toegewezen aan de persoon van de gebruiker met behulp van verdere informatie die Pinterest over de gebruiker heeft opgeslagen, bijvoorbeeld vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk "Pinterest". Pinterest gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen weergeven als gepersonaliseerde reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk " Pinterest", en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen maken. De verzamelde informatie kan echter in geen geval worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. een DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de pixeltracking in de op deze website geïntegreerde "Cookie Consent Tool" te deactiveren.
Indien van toepassing kunnen via de pixel verzamelde gegevens worden overgedragen aan servers van Pinterest Inc. in de VS. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited, klik hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Conversies bijhouden van Pinterest-tags
Deze website maakt gebruik van de technologie voor het bijhouden van conversies "Pinterest Tag" van Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Als u onze website hebt bereikt via een pin op Pinterest, plaatsen we een cookie op uw computer, die interageert met een eveneens geïmplementeerde "tag" in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als de gebruiker wordt omgeleid van een pin op Pinterest naar pagina's op deze website en de cookie is nog niet verlopen, registreert de tag bepaalde gebruikersacties die vooraf door ons zijn gedefinieerd en kan deze worden gevolgd (bijv. Voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, oproepen naar productpagina's). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek van de cookie naar de Pinterest-server via de Pinterest-tag, waarmee bepaalde informatie over de actie (inclusief type actie, tijd, browsertype van het eindapparaat) wordt verzonden.
Door deze overdracht kan Pinterest statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website na het doorsturen van een Pinterest-pin, die ons dienen om ons aanbod te optimaliseren.
Als daarbij persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Pinterest en het koopgedrag van gebruikers en dient zo om ons online aanbod te optimaliseren.
We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Pinterest-tagconversie-tracking-cookie via uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Als alternatief kunt u via de deactiveringspagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
om te controleren of Microsoft-advertentiecookies in uw browser zijn ingesteld en deze te deactiveren.
Meer informatie over het privacybeleid van Pinterest vindt u op het volgende internetadres: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen overeenkomstig art. 6 (1) verlicht. een DSGVO voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12) Hulpmiddelen en andere
Cookie-toestemmingstool op basis van Usercentrics-technologie

Deze website maakt gebruik van een cookie-toestemmingstool met technologie van Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland (hierna "Usercentrics") om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is.

Door een overeenkomstige JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers een banner te zien wanneer ze de pagina openen, waarin ze toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het juiste vakje aan te vinken. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming nodig is totdat de betreffende gebruiker de overeenkomstige toestemming verleent door een vinkje te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat cookies van dit type alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als toestemming is verleend.

Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool paginaweergaven duidelijk kan toewijzen aan individuele gebruikers en om de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor een sessieduur individueel vast te leggen, te loggen en op te slaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) verzameld wanneer onze website wordt door de cookie-toestemmingstool opgeroepen, naar servers van Usercentrics verzonden en daar opgeslagen.

Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met art. 6 (1) verlicht. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk conform ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is bovendien art. 6 alinea. 1 verlicht. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de desbetreffende toestemming van de gebruiker.

Met Usercentrics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Usercentrics verplichten de gegevens van bezoekers van onze website af te schermen en niet aan derden door te geven.

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Usercentrics het privacybeleid van Usercentrics op https://usercentrics.com/privacy-policy/.

13) Rechten van de betrokkene
13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefening vereisten:

Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
Recht op verwijdering volgens art. 17 DSGVO;
Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DSGVO;
Recht op informatie volgens art. 19 DSGVO;
Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens art. 20 DSGVO;
Recht om de gegeven toestemming in te trekken op grond van art. 7 lid 3 DSGVO;
Recht om een ​​klacht in te dienen volgens art. 77 AVG.
13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN OP BASIS VAN ONS HOOGWAARDIG RECHTMATIG BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TEGEN DEZE VERWERKING MET INGANG VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT VOOR OM DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING INDIEN WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN KRIJGEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR HET INDIENEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

ALS WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR UITVOEREN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

14) Duur van opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. Bewaartermijnen onder handels- en belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 lid 1 a DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke zakelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er geen legitiem belang is van onze kant om de opslag voort te zetten Het.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht van bezwaar overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing op basis van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2, DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.